Wat bezielt

Paul de Vries 

Al twintig jaar is Paul (71) een ietwat gevreesd gezicht op concoursen in ons land. Als controlerend dierenarts checkt hij paarden op wedstrijden door middel van willekeurige controles op ongeoorloofde middelen bij het paard. Een maatregel die vaak vragen en soms emoties oproept. Toch is Paul - zelfs na zijn pensioen - nog regelmatig in functie op events te vinden. Wat maakt dat hij dit zo graag doet?

Tekst Melanie Ockers Beeld Sushilla Kouwen

Iedereen wil eerlijke concurrentie met gelijke kansen

“De KNHS streeft naar een eerlijke competitie in iedere discipline, op ieder niveau. Dat lijkt mij enorm nuttig. Toen ik twintig jaar geleden werd gevraagd of ik dit idee wilde ondersteunen door het uitvoeren van controles op ongeoorloofde middelen bij paarden en pony’s, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Met een team van controlerend dierenartsen reizen we door heel Nederland. Van Bixie wedstrijden tot kampioenschappen: we komen overal. Vaak wordt er met een scheef oog naar ons gekeken. Dat vind ik jammer, want we zijn er juist in het belang van de deelnemers en hun paarden. Iedereen wil een eerlijk deelnemersveld met gelijke kansen. Daarnaast zijn de controles er vooral om het welzijn van paarden en pony’s op wedstrijden te waarborgen. Ik denk dat het de onwetendheid is die mensen huiverig maakt. Het is niet zo dat we erop uit zijn om combinaties te ‘betrappen’ op iets wat niet goed is. Dat probeer ik ook altijd uit te leggen als ik zo’n controle doe.


NIETS VERKEERDS GEDAAN

Tijdens de door de KNHS aangewezen wedstrijden selecteer ik op geheel willekeurige wijze een aantal paarden voor een check. Ik merk dat deelnemers daarvan schrikken. Logisch, want dat doe ik ook als ik door de politie wordt aangehouden. ‘Maar ik heb niets verkeerds gedaan!’ is vaak de eerste reactie. En meestal is dat ook het geval. Dat blijkt dan wanneer er na een bloed- en urinetest geen ongeoorloofde middelen gevonden zijn. Maar soms ook wel. De KNHS volgt de FEI-lijst met verboden stoffen en kent een zero tolerance beleid. Op de lijst staan ruim 1200 stoffen die niet in de bloed- en urinemonsters van paarden op wedstrijd aangetroffen mogen worden. Controlled medication hebben invloed op de prestaties van het paard, maar zijn niet per se prestatieverhogend. Dit zijn middelen die in de diergeneeskunde worden gebruikt, zoals kalmeringsmiddelen, bijvoorbeeld toegediend voor het scheren van een paard, of verschillende soorten mokzalf. Maar ook in wilgentakken kan een stof zitten die een positieve uitslag kan geven bij een controle op ongeoorloofde middelen. De banned substances (verboden medicatie red.) zijn wel prestatiebevorderend en hebben geen normale indicatie voor de toepassing bij een paard. Medicatie voor humaan gebruik behoren tot die categorie. Dat noemen we doping. Er is dus een groot verschil tussen deze twee, waarbij bij controlled medication ruiters meestal niet bewust zijn dat het middel op de FEI-lijst staat en de banned substances wel bewust worden toegediend.


ONWETENDHEID

De onwetendheid over controlled medication is één van de grootste redenen waarom het zo belangrijk is dat controlerend dierenartsen juist op alle wedstrijden komen en niet alleen bij grote wedstrijden en kampioenschappen. De kennis in de breedtesport verdient nog wat aandacht. Het gaat ook om het bijbrengen van een stukje bewustwording bij ruiters. Ik hoop dat iedere wedstrijdruiter zich steeds meer gaat afvragen wat hij zijn paard geeft. Ben je er niet zeker van? Vraag het dan aan je dierenarts. Want zelfs in een onschuldige oogzalf kunnen stoffen zitten die volgens de FEI niet zijn toegestaan.”

OOK OFFICIAL WORDEN?
Wil jij ook een bijdrage leveren aan onze mooie sport? Ontdek welke functie bij jou past. Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl

FIT TO COMPETE

De controle op ongeoorloofde middelen is een onderdeel van het welzijnsbeleid van de KNHS met als doel om de paardensport zuiver te houden. Hiermee wordt het welzijn van de paarden en pony’s gewaarborgd en eerlijke concurrentie bevorderd. Iedere deelnemer aan een wedstrijd, ongeacht discipline of niveau, kan met zo’n controle te maken krijgen. De KNHS gaat ervan uit dat paarden die gestart worden op een wedstrijd 'fit to compete' zijn en dus zonder het gebruik van middelen fit genoeg zijn om deel te kunnen nemen. De KNHS hanteert een zero-tolerance-beleid, wat betekent dat slechts één (kleine) overtreding al direct gevolgen heeft. Als er sprake is van een positieve uitslag van een controle op ongeoorloofde middelen, dan volgt er een tuchtrechtelijke procedure en wordt er door de aanklager van de KNHS aangifte gedaan bij het KNHS Tuchtcollege. Kijk hier voor verdere informatie.

.