KNHS College Tours 2024

Blijf leren en jezelf ontwikkelen

Ook in 2024 kunnen KNHS-leden terecht op het NHC in Ermelo voor verschillende boeiende KNHS College Tours. Deze leerzame, verdiepende clinics worden verzorgd door gerenommeerde namen uit de paardensport en zijn interessant voor een breed publiek. Iedere College Tour staat een ander thema centraal. We blikken terug op enkele zeer geslaagde College Tours en kijken vooruit naar wat er binnenkort op het programma staat. 

Tekst KNHS/FNRS, Bettine Harselaar, Carlijn de Boer

Beeld Sanne Wiering, Karin de Haan, aangeleverd

ZONDER ONTSPANNING GEEN AANSPANNING

De populaire Duitse dressuurtrainer Christoph Hess komt 5 april naar het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) in Ermelo om samen met zijn Nederlandse leerlinge Justine Mudde, dierenarts Leendert-Jan Hofland en eventingamazone Sanne de Jong een KNHS College Tour te verzorgen. Tijdens de door Hess verzorgde clinic staan de klassieke rijkunst en correcte en harmonieuze training centraal. Hess was jaren verbonden aan de FN, de Duitse paardensportbond en twintig jaar voorzitter van het Duits Olympisch Comité. Ook jureerde hij internationaal alle grote wedstrijden in dressuur en eventing.


Op 5 april neemt Zware Tour-amazone Justine Mudde drie paarden van verschillende niveaus mee naar Ermelo, waarbij het publiek getuige zal zijn van de volledige training van ieder paard. Hess vertelt hierover: “Justine is een heel fanatieke leerlinge van mij. Ze heeft heel veel motivatie, passie en geduld. Ze heeft meestal niet de makkelijkste paarden, wat de avond voor iedereen zo interessant maakt. Juist met zulke paarden kunnen we het publiek, juryleden en coaches veel ideeën meegeven. Heel belangrijk voor onze paardensport is dat we altijd kunnen uitleggen wat we doen, ook al zitten we op een moeilijk punt met een paard. We moeten ons bewust zijn van wat we van onze paarden vragen en alles wat we doen moet in harmonie met het paard zijn, het welzijn is altijd nummer één.”


Daarnaast zal Leendert-Jan Hofland, teamveterinair van de TeamNL eventingpaarden, de avond aanvullen met inzichten over de biomechanica van het individuele paard in training. In dit gedeelte zal hij het paard van TeamNL amazone De Jong, die ook meerijdt, bespreken. Hofland geeft alvast een voorproefje: “Ik ben geen trainer, maar ik kan wel problemen waar combinaties tegenaanlopen biomechanisch verklaren. Deze avond zal ik uitleggen waarom sommige dingen biomechanisch bij de paarden goed of juist minder goed gaan. Daar speelt ook de kunde van de ruiter én het leervermogen van het paard, een rol in.”

Justin Mudde zit op haar paard naast de Duitse Christoph Hess

Hess: ‘Juist met niet altijd de makkelijkste paarden kunnen we het publiek veel ideeën meegeven’

 GESLAAGDE AVOND
‘HARMONIEUS OPLEIDEN JONGE PAARD’ 

Op 15 februari jl. zat het Nationaal Hippisch Centrum afgeladen vol tijdens de College Tour ‘Harmonieus opleiden van het jonge paard’. Het werd een inspirerende avond voor fokkers, ruiters maar ook instructeurs. Tijdens deze mooie samenwerking tussen KNHS en KWPN kwamen de experts Marcel Beukers, Bart Bax en Patrick van der Meer uitgebreid aan het woord. Niet alleen over het opleiden van het jonge paard tot het hoogste niveau, maar ook welke wegen je binnen het KWPN stamboek kunt bewandelen voor het behalen van predicaten.

Patrick van der Meer: ‘Jong of oud, blijf goed naar je paard kijken en naar wat hij nodig heeft’

Een dressuurcombinatie rijdt voor het publiek in de Amaliahal

VERTROUWEN OPBOUWEN
KWPN trainingsleider, inspecteur en jurylid Marcel Beukers trapte de avond af met twee jonge springpaarden die werden voorgesteld door Femke van Berkel en Robin Sikkens. Beukers gaf een interessant betoog over de aanlegtesten IBOP en EPTM predicaten voor jonge paarden. Beukers: “Het is aan de eigenaar en het paard om te kijken wat het beste past.”
KWPN-voorzitter hengstenkeuringscommissie dressuur en dressuurruiter en -trainer Bart Bax ging verder met de presentatie samen met twee jonge paarden gereden door Nicole van Miltenburg en Rosalinde Heck. Bart legt uit: “Vertrouwen opbouwen met een jonge paard is heel belangrijk. Het is logisch dat je je gespannen paard iets meer bij je wil houden, maar geef het op een gegeven moment, als het maar even kan, wel die lengte. Dan kan het paard pas leren op eigen benen te lopen en zijn hele lichaam te gebruiken. Als wij op wedstrijd gaan met de jonge paarden, dit kunnen ook jongepaardenwedstrijden zijn, dan zien wij de wedstrijd niet als doel op zich, maar als onderdeel van de opleiding. Het hoeft dus niet meteen perfect.” Vervolgens kwamen de paarden aan de hand en zonder zadel in de baan om hun exterieurkenmerken te bekijken. Bart: “Of je nu te maken hebt met een spring- of dressuurpaard, het fundament; de hoeven en benen, zijn bij beiden belangrijk. Ongelijke hoeven of afwijkende beenstanden kunnen voor meer ongelijke slijtage zorgen en daarmee blessures.”


WEES REALISTISCH
Tot slot was het de beurt aan TeamNL bondscoach dressuur Patrick van der Meer. “Jong of oud, blijf goed naar je paard kijken en naar wat hij nodig heeft. Je moet het paard in zijn waarde laten en daarin verder ontwikkelen. In de opleiding van een paard is het belangrijk om te voorkomen dat het mis gaat. Dan ga je het snelste vooruit. Iets aanleren is namelijk makkelijker dan iets afleren”, legt Patrick uit over de opleiding van het jonge paard. “Blijf vooral ook in je eigen paard geloven. Wees wel realistisch. Kijk waar je paard toe in staat is en probeer dan het hoogst haalbare te bereiken”, aldus de woorden van Patrick als besluit.

LEERZAME COLLEGE TOUR MENNEN MET AD AARTS 

Donderdag 7 maart stond de KNHS College Tour in het teken van de mensport met als thema ‘Van jong menpaard tot topsport’. Voor een uitverkochte Amaliahal begon bondscoach Ad Aarts het programma met het bespreken van het Skala. Hij verduidelijkte dat door middel van verschillende praktijkvoorbeelden, die door diverse mencombinaties in de baan getoond werden. Deze avond kwamen in de baan twee combinaties enkelspan paard, Cindy Benschop en Larissa Jansma, en twee combinaties tweespan paard, Stan van Eijk en Erik Evers (foto). Ook vierspanrijders Marijke Harm en Harry Streutker waren aanwezig om de besproken theorie in de praktijk te tonen. In de ring was telkens een ervaren en een minder ervaren span te zien. Alle drie de discplines; dressuur, vaardigheid en marathon, werden uitvoerig gesproken waarbij het Skala steeds als rode draad in de training terugkwam. Het werd een boeiende, leerzame avond, met fijne en paardvriendelijke mensport. 
Menliefhebbers die niet aanwezig waren, maar wel nieuwsgierig zijn naar wat er inhoudelijk werd besproken, kunnen binnenkort de avond nog eens rustig terugkijken. Houd voor meer informatie de website van de KNHS in de gaten. 

Een tweespan paarden rijdt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo

KALENDER COLLEGE TOURS 2024

De KNHS organiseert het hele jaar door verschillende College Tours. Allerlei onderwerpen komen aan bod zoals het opleiden van jonge paarden, ruiterfitheid en clinics in verschillende disciplines. Op dit moment zijn er nog twee College Tours bevestigd, allen verzorgd door experts en grote namen uit het veld. Op knhs.nl vind je altijd het laatste aanbod van alle College Tours. 


5 april
Zonder ontspanning, geen aanspanning met dressuurtrainer Christoph Hess en Justine Mudde

31 mei
Werken aan de hand met Bastiaan de Recht


Naast deze College Tours staat er de komende maanden nog veel meer op de planning op het Nationaal Hippisch Centrum, waaronder een nationaal voltigeweekend in april en de KNHS Bixiedag in de meivakantie. Een overzicht en de laatste updates vind je in de agenda van het NHC. Tickets voor de College Tours zijn hier verkrijgbaar.

VERGADERDATA 2024

Hieronder een overzicht van alle data waarop de KNHS-gremia in 2024 bijeen komen.


>> Bestuursvergaderingen

Donderdag 11 april
Dinsdag 7 mei
Maandag 24 juni
Maandag 22 juli
Maandag 26 augustus (onder voorbehoud)
Donderdag 19 september
Dinsdag 8 oktober
Maandag 11 november
Maandag 16 december


>> Ledenraadsvergaderingen openbaar

Donderdag 11 april, informeel
Donderdag 13 juni 2024, 19.00 uur – openbaar
Donderdag 19 september, informeel
Donderdag 14 november 2024, 19.00 uur - openbaar

>> Disciplinefora

De vergaderfrequentie van de disciplinefora verschilt. In de regel vergaderen de grote disciplines zoals dressuur en springen wat vaker dan de kleinere. Gemiddeld komt een forum vier keer per jaar bijeen.


>> Topsportcommissies

De technische commissies of topsportcommissies dressuur, springen, parasport, eventing, mennen, voltige, reining en endurance vergaderen minder frequent en regelmatig dan de fora doen. De data liggen niet altijd vast omdat ze vaak bijeenkomen naar aanleiding van bijvoorbeeld een actuele kwestie, een prangend vraagstuk of een kampioenschap.


>> Bondsatletencommissie

Deze commissie is als enige van de sportgerichte organen disciplineoverstijgend. Dat betekent dat alle disciplines in de bondsatletencommissie vertegenwoordigd zijn, en dat vooral het belang en de ontwikkeling van de Nederlandse kadersporter vooropstaan. Dit gremium komt maximaal twee keer per jaar samen.