Paard&Sport is een officieel orgaan van de KNHS. Paard&Sport verschijnt 4x per jaar voor KNHS-leden als digitaal magazine. Lid worden kan via www.knhs.nl/lidmaatschap.


Uitgever

KNHS

Postbus 3040

3850 CA Ermelo

www.knhs.nl/lidmaatschap/paard-en-sport


Redactie & vormgeving

Esther Hendriksen (hoofd Communicatie), Peter van Pinxteren (hoofdredacteur), Patricia Lourens (redacteur), Linde Peters (redacteur), Carolien Tesselhof (vormgeving).

redactie@knhs.nl


Advertenties

Via KNHS-mediabureau: Nicole Baten, n.baten@knhs.nl, 06 55880981.


Wijzigingen

Wijzigingen in persoonlijke gegevens voer je eenvoudig zelf door via MijnKNHS op www.mijnknhs.nl.


Vragen

Vragen aan de KNHS kun je stellen via de Servicedesk op info@knhs.nl of 0577 408300.

© PAARD&SPORT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de auteursrechthebbende worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Colofon